Privacyverklaring

Privacy beleid De Opruimfabriek

De Opruimfabriek neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat er zorgvuldig mee om. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het privacy beleid. Je gegevens zullen nooit zonder toestemming aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

De Opruimfabriek verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

De Opruimfabriek

Contactgegevens:

Eveline Demoet

Chassesingel 31

4811 HC Breda

+31 (0)6-41165814

info@opruimfabriek.nl

KvK82492050
NL04 INGB 0535 2400 31

Deze website www.opruimfabriekwordt beheerd door Eveline Demoet

Met welk doel ik jouw persoonsgegevens verwerk

-Voor de verwerking van offertes en facturen.

-Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

-Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten

-Om jouw persoonlijk logboek bij te houden met je begeleidingsplan en resultaten.

Welke persoonsgegevens worden verzamelt

Als je je aanmeldt voor organizing dan registreert De Opruimfabriek:

-Voor- en achternaam 

-Adresgegevens 

-Telefoonnummer 

-E-mailadres 

-Eventuele extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je hulpvraag 

Gegevens van klanten verzamelt De Opruimfabriek via een telefonische intake en/of persoonlijk kennismakingsgesprek. Deze gegevens gebruikt De Opruimfabriek om contact met je op te nemen, individuele trajecten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw hulpvraag en/of facturen op te maken.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Opruimfabriekverkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden door en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meerdere wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden die zij voor jou verricht. 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart                                                                                De Opruimfabriek bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit houdt concreet in dat de gegevens die je mij hebt verstrekt, zodat ik contact met jou kan opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang je klant of relatie van mij bent. Daarna bewaar ik de gegevens maximaal 3 jaar na de laatste levering, met uitzondering van facturen. Die bewaar ik 7 jaar in verband met de wettelijke verplichtingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de opruimfabriek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@opruimfabriek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Als je algemene vragen hebt over de website of over de informatie die ik over je verzamel en hoe ik die gebruik, kun je contact met mij opnemen via info@opruimfabriek.nl

Voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2022.